Njerëzit

Biznesi nuk është vetëm përfitim, gjëra tjera kanë rendësi...!

Lojëra

Cone Spinner

Kjo lojë synon t'u japë fëmijëve, miqve dhe familjeve shumë argëtim dhe përfitime tjera shëndetësore, sociale, largimin nga pajisjet elektronike etj.


www.cspinner.com

e-Produktet

Sistem i menaxhimit

Ne jemi duke zhvilluar një sistem modern të rezervimit dhe menaxhimit, i cili do të aplikohet në kompanitë e larjes së makinave. Ky sistem i avancuar do të lansohet në pranverë 2018.


www.autopesunura.fi