Unik!

Gjërat që ne i bëjmë, janë pasion për neve

Integrimi

Në kuadër të portalit www.gjiganti.com, ne kemi zhvilluar projektin më të madh të integrimit dhe organizimit, dedikuar komunitetit shqiptarë. Aktualisht, projekti mbulon 19 vende në mbarë botën.


www.gjiganti.com/diaspora

DM words

Ne kemi publikuar versionin e parë të fjalorit me 1000 fjalë (DM words) që ka për qëllim të sjellë tek lexuesit një fjalor të veçantë. Ky fjalor përmban 1000 fjalë dhe mbi 200 fjali.


www.dmwords.com

Klientët


Meqë klientët tanë kryesisht janë kompani të vogla dhe mesme SMEs në Finlandë dhe vende të BE-së, në portofolin tonë janë të listuar disa prej tyre që kanë të bëjnë me shërbimet e webit. Ne do të lansojmë së shpejti disa projekte të veçanta në bashkëpunim me qeveritë lokale dhe qendrore në Evropë. Lista e disa webfaqe të zhvilluara nga ne.


Besku Logistics


www.beskulogistics.fi

Luxus Car


www.lcs.fi

FIX Turku


www.fixturku.fi